Likvidace nebezpečného odpadu ceník

Asfaltové směsi obsahující dehet (N), -. Autoskla, lepená skla, drátěná skla (O), 00. Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky. Prací vody (biodegradace).

Jiné motorové, převodové a mazací oleje.

CENÍK NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ SBĚRNÉHO DVORA. Katalogové číslo odpadu. Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky. Kaly ze dna nádrží na ropné látky.

Kód odpadu , Název odpadu , Kat. Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod č. Pro bližší informace, vypracování cenových nabídek, kontaktujte pana Petra Vlčka, viz.

Ceník likvidace všech odpadů , podle katalogových čísel odpadů. V oblasti ekologických služeb provádíme nakládání s nebezpečnými i ostatními odpady , zajišťujeme mobilní svoz odpadů , odvoz velkoobjemového odpadu , dřeva, kompostovatelných materiálů a ostatních stavebních materiálů. Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, 1-. Absorpční činidla, filtrační materiály, 1-.

Ceníky našich služeb obdržíte na obchodním oddělení každé pobočky. CENÍK UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU BENÁTKY NAD JIZEROU. Zpětný odběr elektrozařízení (pouze v kompletním stavu). Likvidace nebezpečných odpadů ( za poplatek).

Příjem jedlých olejů a tuků zdarma (pouze v uzavřené PET lahvi). Přijímáme i vlastní dopravou dovezené odpady. Prodej propanbutanu: kg za 3Kč a . Občanům i firemním zákazníkům zprostředkováváme službu spočívající v ekologické likvidaci veškerých odpadů a to včetně odpadů kategorie N – nebezpečné odpady s komplexním logistickým řešením.

Odpad ze zdravotnických zařízení, muže být díky svým nebezpečným vlastnostem příčinou vzniku . Zpracování, využití a likvidace odpadů, likvidace nebezpečného odpadu. Zajišťujeme výkup kovošrotu vč. Některé nebezpečné odpady se dají recyklovat.

Jiné se recyklovat nedají a musejí se ekologicky a jinak odborně zlikvidovat. Zatímco třídění klasických odpadů z domácností je vcelku jednoduchá .

Rubriky
Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives