Latovanie strechy pod plech

LATOVANIE : Pre použitie plechovej strešnej krytiny škridplech a gapa . Plech krytiny kotvite vo vodorovnom smere do každej tretej vlny pod prelisom do latovania a potom sa posuňte o jeden alebo dva prelisy vyššie (podľa sklonu strechy ) s posunom o jednu vlnu doprava alebo doľava a upevnite skrutku. Rovnakým spôsobom pokračujte až k hrebeňu. Pre upevnenie bočnej hrany strešného.

Pred ukladaním jednotlivých pásov krytiny je potrebné namontovať doplnky ku strešnej krytine ako sú napr.

Samotné pásy krytiny vyťahujeme na krov strechy po drevených latách prípadne hranoloch. Montovať začíname od pravého dolného pásu, ktorého . Latovanie je vonkajšia súčasť drevenej strešnej konštrukcie, na ktorú sa pripevňuje alebo voľne ukladá strešná krytina. Z tohto dôvodu sa laty montujú. Pod pojmom dimenzovanie strešných lát rozumieme navrhnutie prierezu laty a rozostupov lát na strešnej rovine.

Dnes už je možné použiť pri tejto práci . Pri výbere fólie sa treba riadiť odporúčaniami výrobcov (všímať si, či je vhodná pod plechové krytiny), ako aj pokynmi na jej aplikáciu.

Uložený plech sa zasunie pod upevňovacie prvky a priskrutkuje sa. Prvý plech sa položí na latovanie a zasunie sa proti lemovaciemu plechu. Rekonštrukcia strechy – seriál.

Minimálny sklon strechy by nemal byť menší ako 14°. Plech sa nesmie montovať priamo na lepenku. V prípade použitia lepenky je nutné dodatočne namontovať laty a kontralaty.

Väčšinou sa pod plech používa paropriepustná fólia spolu s drevenou konštrukciou (laty, kontralaty). Smer montáže plechu by mal byť opačný ako smer vetra. Jiná situace nastává, máme-li sklon střechy pod hranicí 15°.

Pokud budeme realizovat konstrukční skladbu tak, že plech , stejně jako v předešlém případě, přikotvíme přímo na dřevěné bednění. Nahromaděná kondenzační vlhkost ze spodní strany krytiny či vlhkost proniklá falcem nemusí být již z bednění . Zpět na rozcestí montážních návodů. Zde najdete technické listy a montážní návody k plechovým skládaným krytinám, které vám pomohou obeznámit se s vlastnostmi a způsoby montáží těchto krytin.

Pro základní informace o těchto krytinách navštivte náš katalog střešních krytin. Satjam Satjam Bond Exlusive a Bond .

Lepiaca hmota pre vodotesné napojenie fólií od 7°. Tesniaci tmel pod kontralaty od 7°. Odkvapový plech pre Bramac 7° pod fóliu. PVC, PMMA uzáver hrebeňa. Univerzálny držiak hrebeňovej laty.

Držiak stúpacej plošiny pre Bramac 7°. Rozmery a latovanie strechy. Tento typ strechy sa do určitej miery zrodil z nutnosti, pretože tak bolo možné vybudovať pod manzardovou strechou normálne podlažie.

Manzar- dové strechy sa stavajú ešte aj dnes. Zabezpečujú čo najväčšie využitie strešnej plochy. Týmto typom strechy sa úkosy pod. Schematický obrázok: Strešná krytina, príslušenstvo – rozmiestnenie a použitie na strešnej konštrukcii. Poskytujeme takisto čiastkové tesárske práce, ktoré sú pri zhotovení strechy nevyhnutné: montáž krovu, montáž väzníkového krovu, rekonštrukcia a oprava krovu a samozrejme príprava strechy pod plech či škridlu (fóliovanie a latovanie ). Nesmieme tiež zabudnúť na klampiarske práce, ktoré úzko súvisia so strešným . Strešná oceľová škridlová krytina škridplech je určená na vytváranie ľahkých strešných plášťov pri sklone strechy najmenej 16° s priečnymi spojmi, alebo pri sklone strechy 12° bez priečnych spojov.

Osová vzdialenosť latovania je 3mm (4mm). Vstupný materiál je plech o nominálnej hrúbke mm s . Ten je chránený viacvrstvovou technológiou postupného nanášania pasivačnej vrstvy, základnej vrstvy a finálnej vrstvy .

Rubriky
Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives