Látka která nevede teplo

Veličina, která umožňuje porovnání látek podle tepelné vodivosti, se nazývá součinitel tepelné vodivosti. Tepelné vodiče mají velký součinitel tepelné vodivosti. Opakem tepelného vodiče je tepelný izolant.

Vždy je potřeba ještě upřesnit děj, při jakém se látka ohřívá (např. měrná tepelná kapacita plynu za stálého objemu cV či za stálého tlaku cp). Již víme, že teplo při tepelné výměně přechází samovolně vždy z teplejšího tělesa na chladnější.

Nyní se zaměříme na způsoby jak se teplo šíří. Nejprve se zaměříme na vedení tepla. Bude nás zajímat, které látky vedou teplo a jak dobře.

Intenzita: Intenzita zvuku je množství energie přenesené zvukovou vlnou za . TEPELNÉ VODIČE A IZOLANTY a) TEPELNÉ VODIČE. Příklad: kovy, dlaždice. Na dotyk jsou studené, protože z nás snadno odvádějí teplo (ochlazují nás).

Užití: rtuť v teploměru.

Mezi nejlepší vodiče patří stříbro, hliník, mosaz, měď. Mezi nejlepší izolanty patří dřevo, sklo, polystyren. Látka , které vede teplo špatně. Princip termosky je jednoduchý: láhev, která má dvojité stěny. Prostor mezi nimi je vzduchoprázdný, je v něm vakuum.

Vzhledem k tomu, že vakuum teplo nevede , nemůže se mezi stěnami přenášet. Toto je hlavní podstata tepelné izolace, její hlavní pro nás kladná vlastnost. Veličina, kterou se vlastně odlišují a měří látky a materiály podle tepelné vodivosti, se nazývá součinitel tepelné vodivosti. Látky se stejnou teplotou se nám zdají různě teplé.

Dotýkáme-li se dřeva a kovu o stejné teplotě, bude se nám kov zdát studený, protože z naší ruky odvádí rychleji teplo a dřevo teplé, protože se jeho povrch zahřívá od naší ruky. Je to snad smyslový klam? Mění-li se látky z pevného skupenství na kapalné, spotřebovávají teplo a akumulují jej.

Tepelné izolanty mají nízký součinitel tepelné vodivosti. Takže čím nižší součinitel λ, tím lepší izolant. Sklo má mno- ho užitečných vlastností: nevede ani teplo , ani elektřinu, a je proto dobrý izolátor.

Ačkoli sklo vypadájako křišťál aje velice tvrdé, nedá se označit jako tuhá látka.

Sklářskou píšťa- lou se tekuté sklo rychle natočilo a rozprostřelo do tenké vrstvy, která byla rovnoměrně nakrá- jena. KALORIMETRIE: Část experimentální fyziky, která se zabývá měřením tepla při různých fyzikálních, chemických. QV je teplo přijaté plynem při stálém objemu, ∆T je změna termodynamické teploty plynu). Klíčová slova: teplo , přenos tepla, elektrický aktuátor, stejnosměrný motor, chlazení.

Je nám v něm teplo , neboť nevede tělesné teplo ven ( chlupy zvířat jsou duté, obsahují vzduch). Proč se dává na dům polystyren? Kvůli zateplení, polystyrén je izolant (obsahuje vzduchové bublinky), proto neodvádí teplo ven. Která látka je nejlepší tepelný izolant?

Na čem je závislá tepelná vodivost? Produkuje elektrický proud teplo ? Co ti pomůže předejít elektrické ráně?

Rubriky
Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives