Konstrukční systémy výškových budov

Specifika výškových budov. Základním rozdělením konstrukčních systémů pro vícepodlažní budovy je prostorové uspořádání svislých prků, jejich tvarové řešení a vzájemné propojení. Kritériem vhodnosti konstrukce je potom schopnost vzdorovat vodorovným zatížením.

Z tohoto pohledu jsou možné tyto . VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I – BHVypracoval: Jméno Příjmení, B2VS1 8. Základní skupiny budov : vícepodlažní budovy halové budovy.

U objektů s větším počtem podlaží jsou určujícími prvky konstrukčního systému svislé nosné konstrukce (stěny, pilíře, sloupy). Podle polohy svislých nosných konstrukcí v budově se rozlišují systémy: . Obrázek 5: Druhy konstrukčních systémů budov (zjednodušené řezy objektem) a jejich orientační omezení z hlediska požární výšky h : (a) nehořlavý – h. Ze zatížení a vlivů působících na vysokou budovu se nejvíce projevují . Základním kritériem pro klasifikaci konstrukčních systémů vícepodlažních budov je způsob přenosu svislého zatížení. Při konstrukci výškových budov , kdy hraje rozhodující roli vliv vodorovného zatížení větrem a zemětřesením.

Vlastnosti – příčný systém. KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY STAVEB.

Hlavicový konstrukční systém. Požadavky na konstrukční systém ,. Volba konstrukčního systému. Stabilita a tuhost systému. Prostorová prefabrikace. Proto se používá při nízko podlažní zástavbě.

Konstrukční principy výškových budov. V případě výškových budov je nutno navrhnout stěžejní stěny. Zatížení se soustřeďuje do jednoho nebo event.

Superkonstrukce – výškové budovy s nosným dvoustupňovým systémem. Vnitřní jádro přenáší zatížení ze všech podlaží, střechy a od vodorovného zatížení větrem a zajišťuje prostorovou tuhost objektu. B desek a trámů nebo se v místech sloupů zesiluje deska hřibovými hlavicemi,.

Záměrem investora bylo vybudovat architektonicky atraktivní komplex budov , který bude nabízet převážně kancelářské prostory ve výškové budově a obchodní. Detail výškové budova AZ Tower, vizualizace. Výšková část objektu je navržena z monolitického železobetonu jako železobetonová stěnová .

Rubriky
Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives