Konstrukční systém msob

Statický výpočet konstrukční soustavy MS – OB je proveden pro maximální normové hodnoty poddolování : D (denivelace) o. E (vodorovné poměrné protažení) o. R (minimální poloměr zakřivení) km. Obvodový plášť je jednou z rozhodujících částí konstrukčního systému MS-. KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY PODLAŽNÍCH BUDOV stěny vylehčené klenbou zděný pilíř.

Konstrukční typy montovaných skeletů.

Sloupové systémy (skelety) sledují úplné oddělení nosné funkce svislých konstrukčních prv- ků (sloupů) od všech funkcí ostatních jako. Sálová část budovy byla postavena ze systému MS – OB -HAL. Prefa ŽB sloupový skelet MS 71. Hlavní nosný systém je tvořený příčnými vazbami ze sloupů a průvlaků, vyztužených ztužujícími stěnami. Na průvlaky jsou ukládány střešní panely.

Sloupy budou osazeny do předem připravených montovaných patek. Ostatní prvky budou spojeny svařenou výztuží. Modulová vzdálenost sloupu je .

Realizace ocelové konstrukce nástavby skeletu MS – OB. Pro kotvení byl zvolen systém základní kotevní desky s vevařenými závitovými tyčemi na kterou jsou uloženy vymezovací podložky s ložiskovou deskou. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan . Nadzemním podlažím bude ponechána jedná se o panelové stropy v systému MSOB. Stávající stropní konstrukce nad 1. Otvory po vybouraných schodištích uvnitř budovy budou doplněny konstrukcí z ohýbaných plechů s nadbetonovanou deskou tl.

Fstavebně konstrukční řešení. Nosnou konstrukci tvoří soustava MS – OB , železobetonový skelet se skrytými průvlaky orientovanými podélně. Pozemní stavitelství II. Skeletové konstrukce Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. B skeletů první výskyt 30-léta 20.

R prvnívýskyt v 50-týchlétech 20. MS – OB Lob IP – systém. Obvodové a dělící konstrukce jsou zděné z keramických materiálů. Výkresy z původní PD příslušného objektu SPŠ Karviná.

Kniha Inovovaný konstrukční systém MS-OB : Sborník přednášek z konf. U objektů občasné vybavenosti se v Ostravě jednalo zejména o uplatnění skeletu MS – OB a jeho modifikovaných variant.

Inovovaný konstrukční systém MS-OB : Sborník předn. Modifikace se vztahovaly k .

Rubriky
Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives