Konstrukce vikýře

Co je to podkroví

Mansardová střecha je obytný půdní prostor, který je tvořen pod vysokou střechou se „lomem“ a okny. Tento název dostal pokoj podle jména francouzského architekta Francoise Mansarda, proslulého výstavbou mansard a hotelů s vysokými střechami.V dnešní době dramaticky vzrostla obliba podkroví nejen v chatové bytové výstavbě, ale i v komerčních zařízení. Mnoho zákazníků se snaží vybavit další bytové měřiče ve formě světlého a teplého podkroví.

V souladu s “Obytnými budovami” se půdní podlaží nachází v půdním prostoru. Jeho fasáda je přitom zcela nebo částečně tvořena povrchem šikmé nebo šikmé střechy. A čára průsečíku roviny střechy a fasády je ve výšce nejvýše 1,5 m od úrovně podlahy podlahy. To znamená, že podkroví může být považováno za podlahu, kde je střecha také stěnou, to znamená, že zde není studené neobytné podkroví.

Níže uvedené obrázky ukazují jednu z našich prací na výstavbě podkroví v plně obytném soukromém domě bez přesídlení obyvatel. Ve skutečnosti zde bylo vybudováno další patro (zateplené podkroví) bez prvotního rozebrání staré střechy.

Vlastnosti zařízení v podkroví

Proč zvolit obytné podkroví? Montáž mansardové střechy na klíč se od stavby „studené“ střechy výrazně liší cenou, časem a úkoly. Mansardová střecha může zabírat celou plochu budovy nebo pouze její část, ale obvykle v mezích ležících pod stěnami základní budovy. Architektonická a plánovací řešení existují v extrémně široké škále a prostory mohou mít jakoukoli plochu a konfiguraci.

Dnes je půdní vestavba velmi oblíbená v individuální výstavbě (obytné chaty), což je způsobeno řadou důvodů. Jedním z těchto důvodů je výrazná úspora všech zdrojů při výstavbě – finančních, materiálových, pozemků. V projektech moderních chat je ve většině případů již položena půdní podlaha. Půdní nástavba umožní racionálně využít obytný prostor a zároveň ušetřit volné místo a finanční prostředky vynaložené na výstavbu. Pokud při montáži důsledně dodržíte všechny technologické jemnosti, můžete výrazně snížit následné náklady na provoz a opravu střechy.

Zakázky na vybudování půdního podlaží nebo rekonstrukci podkroví komerčních objektů dostává v posledních letech KRONA poměrně často. Firma chce například rekonstruovat střechu administrativní budovy za účelem zvětšení (nebo vytvoření nových) kancelářských prostor v podkroví. Druhý příklad, firma, která má v rozvaze penzion, ubytovnu, prázdninový kemp, chce zvětšit obytnou plochu budov přístavbou podkroví nebo přestavbou stávající studené střechy na zateplenou půdu. Výhoda každého podniku při provádění takové práce je zřejmá. Postavené obytné nebo kancelářské metry čtvereční v tomto případě budou stát společnost za cenu mnohem levnější, než je tržní cena.

Výstavba zatepleného obytného podkroví

Postavit mansardovou střechu od základů je jednodušší než renovovat staré podkroví. Mnoho zákazníků se domnívá, že stačí provést zateplení stávajícího půdního prostoru – a obytné podkroví je hotové. Ve většině případů je přestavba studeného podkroví na obytný prostor mnohem dražší než stavba nové střechy. Správné zateplení podkroví je hlavním problémem rekonstrukce. Někdy je nemožné instalovat 200-300 mm izolace + 50-100 mm větrací mezery do stávajícího krovu bez jeho změny. Proto se v těchto případech k pracím na rekonstrukci systému krovu přidávají práce na zateplení střechy se současnou změnou konfigurace střechy. A to již vyžaduje vysoce kvalifikované pracovníky a inženýry.

Důležité! Účinná tloušťka izolace pro náš pás začíná od 200 mm (v závislosti na vlastnostech izolace). Žádných 100 mm nebo 150 mm standardní izolace z minerální vlny neučiní mansardovou střechu obytnou a teplou, s výjimkou podmínek. Místnost bude pohodlná pouze v teplé sezóně, ale ve zvláště horkých dnech bude v takovém podkroví dusno.

Nesmíme zapomenout na montáž střešních oken. Střešní okna si můžeme koupit a namontovat sami, nebo u firmy, která montáž zajistí. Jako výlezový otvor ke komínu a na střechu vyrábí výrobci střešních oken střešní okénka, která nám mohou také zároveň přisvětlit podkrovní část domu. Tento prvek může být také. Vývojová řada uváděná na trh v roce.

Základem vikýřů TOPDEK je nosná konstrukce vyrobená z konstrukčních dřevěných hranolů.

Sedlový vikýř – u vaznicové soustavy. Popis prvků vikýře: krokev, – krokev vikýře. O- otvor pro vložení okna. Další předností vikýřů je odvětrání půdy, vhodně navržený vikýř pozitivně pozvede vzhled budovy jako celku. Základním aspektem vikýře je jeho nosná konstrukce, kterou je nutné vyrobit za pomocí zkušených tesařů.

Finální úprava stěn se dá buď dozdít nebo obložit dřevěnými lisovanými deskami v podobě OSB desek. Nejdůležitější součástí celé kompletace je dostatečná izolace stěn a současně i střechy vikýře za pomocí . Protože je konstrukce vikýřů poměrně náročným zásahem do krovu, dává řada stavebníků při zobytňování či prosvětlování podkrovních prostor přednost jednodušší instalaci střešních oken. Tesařské konstrukce vikýřů.

Pultový vikýř přes jedno pole. Vikýř však může mít řadu. Konstrukce pultového vikýře. Příhradové konstrukce: V tomto modulu se v pracovním prostředí vytvářejí pruty ve svislém směru.

Při použití modulu DICAM mohou být také vytvořeny pruty libovolně nasměrované. TOPDEK okenní dílec montážní a tepelněizolační rám s příslušenstvím pro osazení střešního okna do skladby TOPDEK. Nosná konstrukce pro vikýře TOPDEK v podobě stavebnice z konstrukčních dřevěných hranolů KVH. Prvky s připravenými tesařskými spoji lze snadno smontovat na střeše . Z toho důvodu mají vikýře u obytných domů obvykle okno. Rozsáhlé pásové vikýře mohou současně zvětšovat použitelný obytný prostor pod střechou.

Protože konstrukce vikýřů je poměrně složitá tesařská práce, častěji se dnes . V mnohých případech je podkroví velmi stísněné a nenabízí mnoho volného prostoru. Obecně vzato však lze realizaci vikýře vždy považovat za změnu stavby, neboť dojde k zásahu do nosných konstrukcí stavby i ke změně jejího vzhledu. U střešního okna je zásah do nosné konstrukce (nejde-li např. o trámovou výměnu atd.) nepravděpodobný a do určité míry je zanedbatelná i změna . Měly by být tvarově jednoduché a proporčně s celým domem vyvážené.

Aby vikýř dobře vypadal, umístěte ho dál od štítové zdi a tak, aby byl v souladu s polohou oken a dveří ve spodním podlaží. Plánujete-li dva nebo více vikýřů, měly by být všechny stejné. V-předstěny pod vikýři.

SDK Knauf W 6– Red 15mm na OK parotěsná zábrana z folie lehkého typu (DEKFOL N1standard) tepelná izolace ISOVER ORSIK 150mm vzduchová mezera stávající nadezdívka obvodové zdi.

V-boky vápenná omítka lignopor 50mm. Střecha je nejsvrchnější a tudíž nejvíce namáhaná část domu, která nás chrání proti rozmarům počasí. Obvykle se skládá z nosné konstrukce čili krovu, izolačních vrstev (hydroizolace, tepelné izolace, parozábran atd.) a krycích vrstev , které tvoří nejsvrchnější část střešní konstrukce a tudíž plní jak ochranný tak i pohledový . Se stavebním systémem pro vikýře. LITEC rychle a jednoduše vytvoříte nový životní prostor pod střechou.

Vysoký stupeň předvýroby. Individuální uspořádání. Vnitřní a vnější obložení variabilní. Stavební systémy pro vikýře.

Definice pultového vikýře Laicky řečeno – pultový vikýř lze zkonstruovat vyzvednutím části základní střešní roviny Min. Krokev základní střechy Krokev vikýře Jejich opláštěním a zateplením v potřebné tloušťce vnikne boční stěna Vždy je pro konstrukci vikýře výhodné . Tepelná izolace se vloží mezi nosné trámky pod bednění vikýře a zevnitř zaklopí finální pohledovou vrstvou. Chybou, která se na vzhledu vikýře projeví velmi negativně, je příliš robustní konstrukce. Správně provedený vikýř vypadá štíhle.

Pozor, přesahující podhled střechy pod krokvičkami je třeba ponechat bez podbití.

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives