Izolační vlastnosti dřeva

Tepelně izolační vlastnosti dřeva. Dřevo se stále více používá ve stavebnictví jako hlavní konstrukční prvek pro obvodové stěny domů. Při dnešní situaci ve vztahu k energetické náročnosti bydlení z důvodu stále rostoucích cen energií je určitě zajímavá otázka tepelně izolačních vlastností dřevěných stěn.

Na obrázku vidíme srubovou stěnu, která odděluje vnitřní a vnější část domu. Teplo má tendenci procházet kládami (trámy) přes stře tudíž se do výpočtu tepelných vlastností počítá s průměrem klády či šířkou hranatého trámu.

Množství tepla, které proteče jednotkovou plochou za jednotku času při jednotkovém gradientu teploty vy- jadřuje koeficient tepelné vodivosti. Koeficient vyjad- řuje schopnost materiálu vyrovnávat teplotní rozdíly. Hodnoty koeficientu tepelné vodivosti pro některé látky uvedené v tab.

Dřevo je univerzální materiál, který má neobyčejné vlastnosti. Vyniká svou pevností, pružností a ani jeho tepelně- izolační vlastnosti nejsou zanedbatelné. V současné době na tepelně- izolační vlastnosti materiálů klademe velký důraz. To je způsobeno jak rostoucími cenami energií, tak legislativními .

Při volbě stavebního materiálu se v posledních letech klade důraz nejen na cenu a trvanlivost, ale také na jeho tepelně-izolační vlastnosti, tedy schopnost přijímat, rozvádět a udržet teplo. Zvýšená pozornost vůči těmto vlastnostem vyplývá nejen z důvodu . Zajímá nás napříkla kolik je třeba dodat tepla systému dřevo—voda, aby se ohřál na požadovanou teplotu, a dále jaká je teplota v daném bodě tělesa a daném čase. Formy, v nichž je dřevo v současné době k dispozici ke stavebním účelům, sahají od jednoduchých trámů až k moderním konstrukcím. Ne náhodou se dřevo jako stavební materiál použivá v zemích, ve kterých v zimě panují kruté mrazy. Sruby a roubenky tak jsou k vidění například v Kanadě a skandinávských zemích.

Není však nutné chodit tak daleko, dřevěné stavby mají své . Ohořelý a zuhelnatělý povrch dřeva při požáru poměrně brzy vytvoří tepelně izolační vrstvu, která zpomaluje hoření a pod níž si dřevo uchovává své mechanické vlastnosti nezměněné. Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma „Srovnání tepelně izolačních vlastností a finanční náročnosti materiálů organického původu s izolačními sendvičovými panely” vypracoval samostatně. Izolační hmoty na bázi dřeva nejsou prvky, které by měly finální povrchovou úpravu určenou jako pohledovou. Dřevo je oblíbený stavební materiál, protože je snadno dostupné, udržuje příjemnou atmosféru a hlavně velmi dobře udržuje teplo.

V severských zemích, jako je například Finsko či Norsko, se domky staví ze dřeva běžně. Jedinečné tepelně izolační vlastnosti dřeva jsou zkrátka k nezaplacení. Kritériem tepelně izolačních vlastností obvodového pláště je jeho tepelný odpor ( R), jenž je dán součtem dílčích tepelných odporů jednotlivých vrstev materiálů a přestupu tepla z místnosti do zdiva a. Po následné diskuzi v celé třídě stanovte všeobecné závěry. Ve vaší práci byste měli zohlednit následující otázky: 1.

Proč vede suché dřevo elektrický proud hůře než dřevo vlhké ? Jaká je závislost mezi hustotou dřeva a jeho schopností pohlcovat vodu? Vláknitá izolace funguje na principu mikroprostorů vyplněných vzduchem, který je uzavřený mezi vlákny. Jejich tepelně izolační kvalita závisí od jemného rozdrcení papíru s co největším počtem co nejmenších prostor a vláken, které nesmí mít příliš vysokou tepelnou vodivost a musí být dostatečně dlouhé. Při srovnatelné tloušťce má o 15– lepší izolační účinek. Výborných vlastností bylo dosaženo přídavkem uhlíkových nanočástic do polystyrenu před vypěněním, . Z pevných látek jsou dobrými tepelnými izolanty především ty látky, které obsahují hodně plynu (vzduchu), např.

Ve stavebnictví se kvůli lepší tepelné izolaci používají cihly s dutinami. Z látek neobsahující plyny jsou dobrými . Dřevo má ještě svoji vnitřní zbytkovou energii, životní sílu, která ho činí materiálem teplým a dýchajícím. Je v něm paměť stromů, živých bytostí, které mají rády pohlazení a rádi nám část své energie předají, pokud se k nim chováme pěkně.

Rubriky
Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives