Izolacne folie proti vode

Zemné fólie Fatrafol je možné použiť na izoláciu objektu proti zemnej vlhkosti, ale aj tlakovej vode. Namáhanie tlakovou vodou vyžaduje najnáročnejšie hydroizolačné opatrenie, čo si vyžaduje veľkú pozornosť hlavne pri opracovaní detailov. Podľa spôsobu namáhania potom volíme vhodnú hrúbku hydroizolačnej fólie. Izolácia z rôznych typov plastov (vysokohustotný polyetylén, PVC) sa najčastejšie používa na izoláciu stavieb proti gravitačnej a tlakovej vode.

Poskytuje tiež dokonalú ochranu proti radónu. Vďaka svojej mechanickej odolnosti sa plastové izolačné materiály primeranej hrúbky môžu používať .

Butylkaučukové fólie sú elastomerné fólie s veľkou pevnosťou v ťahu, majú veľmi dobré izolačné vlastnosti proti tlakovej vode a elektroizolačné vlastnosti. Môžu sa klásť na mokrý povrch. Na plošné lepenie sa používa modifikovaný asfalt, na lepenie spojov sa používajú aj kontaktné lepidlá alebo sa do . Také jako protiradonová bariéra. S názorom, či použitím nopovej fólie ako hydroizolácie sme sa v minulosti často stretávali. Dnešná situácia je priaznivejšia, avšak stále sa nájde človek s názorom, že vložením nopovej fólie k základovému murivu sa vytvorí jeho dostatočná hydroizolácia.

Preto tu odvádzam naše skúsenosti a technické . Izolácie základov fóliami FATRAFOL H je určená pre obojstranne zabudované, spravidla jednovrstvové fóliové izolačné povlaky u stavieb izolujúce proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a podzemnej tlakovej vode , niektorým kvapalinám a radónu. FATRAFOL 8(izolácie proti vlhkosti, tlakovej vode a radónu).

Vyberte si z ponuky produktov – Cementové malty, s ktorými budete veľmi spokojný. Hydroizolačné fólie FATRAFOL. Na izoláciu spodnej stavby proti tlakovej vode možno okrem asfaltovaných pásov použiť aj rôzne druhy fólií (PVC fólie , HDPE fólie , LDPE fólie , PO fólie ). Najčastejšie sa však používajú PVC. Podkladom pod izolačné povlaky môže byť murovaná alebo betónová stena.

Pri ukladaní nasledujúcich vrstiev je . Uplatnění při izolaci proti vlhkosti budov, v menších tloušťkách jako separační fólie. Cena bez DPH: 5Kč Cena s DPH: Kč. Najjednoduchším riešením proti tlakovej vode je kvalitný drenážny systém, ktorý nahromadenú zrážkovú vodu bezpečne odvádza na miesta mimo stavby. V prípade, že takýto systém nebol vybudovaný, môžu ako účinná izolácia proti tlakovej vode poslúžiť modifikované asfaltové pásy alebo fólie , najčastejšie z PVC. Kliknite na obrázok, ktorý zodpovedá Vami požadovanému typu jednovrstvového hydroizolačného systému strechy v projekte.

Izolačné fólie proti vode – podľa systému skladby. Povrch spodnej strany je pokrytý epoxidovou ochranou. Pásy sa vyrábajú s ochranným bridlicovým šupinatým posypom, ktorý chráni asfaltovú hmotu proti vplyvom UV žiarenia, znižuje povrchovú teplotu a zvyšuje estetický dojem strechy.

Používame kvalitné izolačné fólie , alebo modifikované asfaltové pásy.

Rubriky
Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives