Dvouplášťová střecha detail

Tomáš Petříček, podklady: Doc. BHO- Pozemní stavitelství III snímek: 1. DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY. Správná funkčnost této skladby je podmíněna využitím a správným uspořádáním vhodných materiálů ve skladbě střechy a detailním tepelnětechnickým posouzením včetně kritických detailů. PHI umístěnou volně nad krokvemi .

Základní výhodou větraných střech je odvětrání vodních par prostupujících konstrukcí střešního pláště, kdy u dvouplášťových konstrukcí je tento princip výhodnější díky vzduchové . Plochá střech a dvouplášťová je střecha oddělující chráněné (vnitřní) prostředí od vnějšího prostředí dvěma střešními plášti (horní plášť – dolní plášť, nebo vnější plášť – vnitřní plášť) mezi nimiž je vzdu- chová vrstva. Pro návrh rekonstrukce takových střech je možné alternativně využít zásad pro převod větrané dvouplášťové střechy na střechu nevětranou, které jsou. Pro detailní ověření návrhu střechy by bylo ještě nutné vyhodnotit rozložení teplot a částečných tlaků vodní páry v detailech střechy (např. v atice) s . Tříplášťová – s větráním nad a pod PHI.

Dvouplášťová – provedení u . Umístění tepelné izolace. Použití tepelná izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce nepochozí ploché střechy – se spádovou vrstvou Zobrazit ve formátu: PDF, DWF, DWG, DXF.

Popis řešení: Střecha je tvořená kombinací teplé střechy a obrácené skladby. Nad hydroizolací je roznášecí vrstva – 1mm XPS. Autor detailu : Ateliér Vize s. Tepelně-technické posouzení: Ing. Střechu tvoří lehká konstrukce z dřevěných I-nosníků ukládaných ve sklonu nebo se sbíjených vazníků s horní pásnicí v potřebném sklonu. Pojďme si je představit podrobněji.

Jednoplášťová střecha nevětraná. Bez parotěsnící vrstvy nad podstřešními prostory s tepelnými požadavky nelze . Ukázky skladeb plochých střech, ploché střechy , Střechy Vaníček. Parotěsná zábrana musí být provedena v celé ploše dokonale těsně, s důrazem na správné vyřešení detailů. Tříplášťová střecha s bedněním, podokapní žlab v obložení římsy, větraná zateplená Phi – Tyvek Solid (Jutadach 135).

Detaily CAD – Střešní krytina zip rar. Odvodnění Phi pod okapní žlab. Funkční střecha chrání stavbu před vlhkostí a také ji tepelně izoluje. Proto tašky a další krytiny.

Návody výrobců střešní krytiny a dalších nezbytných prvků a jednotlivých vrstev střechy nemůže zohlednit všechna možná řešení detailů. Skladby šikmých střech z hlediska výběru typu střešních fólií.

Skladba větrané a bedněné šikmé střechy , skladby jednoplášťových a víceplášťových střech. KUTNAR- IZOLACE STAVEB a. Centrum technické normalizace .

Rubriky
Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives