Dřevní škůdci

Typickým projevem výskytu dřevokazného hmyzu jsou hromádky jemných pilin vypadávajících z chodbiček. Pohybem hmyzu je však zajištěno také rozšíření hub a plísní, které škůdci zavlečou do nitra dřevní hmoty. Většina živočišných škůdců se do domu dostává už s řezivedospělý hmyz klade vajíčka do dřeva nebo na.

Ošetření a sanace dřeva – Seznámení a popis hlavních a nejčastějších škůdců dřeva. Takové dřevo, když se do něj zajede ostrým nástrojem, lze snadno loupat podél let často až do hloubky několika centimetrů za vydatného prášení rozmělněné dřevní hmoty. Lze pozorovat vyhloubené chodbičky dřevokazného hmyzu.

Destrukcí dřevní hmoty způsobují larvy které ji po dobu svého vývoje konzumují a vytváří za sebou charakteristické chodbičky, podle jejichž velikosti a tvaru lze rozeznat druh hmyzu. Dřevokazný hmyz můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin: 1. Hmyz kladoucí vajíčka pod kůru kmenů. Tento brouk poškozuje nejčastěji nábytek, obložení, parkety.

V konečném stadiu se dřevo (až na tenkou povrchovou vrstvičku) zcela přemění v dřevní prach. Brutus – Biotičtí škůdci dřeva – Ligninovorní dřevokazné houby: Dřevomorka domácí, Kornatec rozvitý. Rhizomorfy prorůstají zdivem i hubeným betonem rychlostí až 2m za rok a hledají a zajišťují výživu a vlhkost i ze vzdáleného dřevního substrátu. Další nebezpečnou vlastností dřevomorky domácí jsou její skrovné .

Pod pojmem dřevokazní škůdci rozumíme dřevokazné houby , hmyz a plísně. Jejich výskyt je tedy nežádoucí zejména tehdy, jestliže má dřevo plnit dekorativní funkci. Z hygienického a zdravotního . Zaměřil jsem se nejen na výčet a popis jednotlivých vad a škůdců , ale také na vliv, který mají na kvalitu a využitelnost dřevní suroviny, okrajově zmiňuji i základní zásady ochrany a prevence. K doplnění teoretických poznatků jsem sestavil sbírku vzorků, obsahující nejčastější dřevní vady a hmyzí požerky.

Hlavními škůdci dřeva jsou dřevokazné houby a hmyz. Jak poznáme, že si škůdci vybrali zrovna naše dřevo? Trámy praskají, objevuje se.

Používá se především pro ošetření střešní konstrukce před půdní vestavbou, jelikož povrchová aplikace nebrání larvám v požírání dřevní hmoty uvnitř materiálu. Houby- rostliny, které se na stromech živí základními stavebními látkami dřeva(např. celulózou). Mezi další vady dřeva patří např. Vyskytují se zejména ve . Brouci korovníka dubového (obr.

1) dosahují délky až a častěji až mm. Ve střední Evropě se vyskytuje výlučně jeho kmenová forma, která je černá s. Vajíčka kladou hlavně do štěrbin a trhlin kůry odumřelých částí živých dřevin, pařezů a dřevní hmoty, skladované na dobře osluněných místech. Dřevo napadené dřevomorkou ztrácí svoji přirozenou barvu, začíná okrovatět až hnědnout a začíná se projevovat charakteristická hnědá kostková hniloba, která způsobuje úplnou destrukci dřevní hmoty a ztrátu pevnosti. Choroš šupinatý na ořešáku Plodnice sírovce žlutooranžového Plodnice klanolístky obecné na meruňce ZB Vstupními branami k infekci dřevin jsou .

Dřevní hmota trámů byla zkoušena laboratorně na výskyt dřevních škůdců , hub a hniloby. Výsledek vyšetření ukázal, že trámy jsou napadeny vysoce agresivní houbou outkovkou řadovou, kornatcem hladkým a dřevokazným hmyzem. Dřevo bylo silně poškozeno i hnědou hnilobou. Martina Malinová Všechny druhy topolů vyžadují pro svůj dobrý růst a celkovou vitalitu specifické pěstební podmínky, které je nutné respektovat.

V současné době se topol dostává do popředí zájmu zejména jako zdroj biomasy a dřevní hmoty. Dřevo je potřeba chránit nejen před biologickými škůdci , houbami, plísněmi, ale i UV zářením, povětrnostními vlivy či největším postrachem, jakým je oheň. Je potřeba zmínit, že již samotným.

Důkazem čerstvého otvoru je světlá dřevní moučka či zvuky ve dřevě slyšitelné spíše v noci. Při malém napadení se provede. Poslední fotografie zobrazuje zbytky brouků v dřevní drti u paty napadeného stromu. Na sotva vyrašených letorostech se projevuje velmi brzy zjara. Postižené plody jsou pak zcela znehodnoceny.

Moniliový úžeh nejčastěji postihuje višeň a meruňku, hniloba plodů všechny druhy peckovin. Houba přezimuje jako podhoubí v pletivu napadených rostlinných částí – v mumifikovaných plodech nebo dřevní části.

Rubriky
Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives