Dotazník spokojenosti se školením

Stále se snažíme zlepšovat naše produkty a služby a je pro nás velmi důležité znát názor našich zákazníků. Budeme rádi, pokud si najdete čas, a vyplníte tento krátký dotazník. Získané údaje budou sloužit pouze pro interní potřebu naší společnosti.

Všechny dokumenty k této šabloně. Dotazník pro zjištění spokojenosti účastníků školení. Stáhnout všechny soubory.

Použijte správný typ otázek pro zachování dobré kvality průzkumu. Můžete si vybrat z více než 18-ti typů otázek, včetně NPS. Pokud potřebujete vytvořit průzkum pro konkrétní přípa zaregistrujte se na naší platformě a použijte některou z našich předpřipravených šablon, jako je průzkum spokojenosti zákazníků, průzkum . Podívejte se na šablony dotazníků pro hodnocení zaměstnanců, webových stránek nebo např. Dále uvádíme vzorové dotazníky pro vyhodnocení školení, seminářů a konferencí. Inspirací můžou být také další šablony: od průzkumu spokojenosti zaměstnanců, průzkumu kvality služeb . Nyní se na Vás obracím sprosbou o vyplnění tohoto krátkého dotazníku (Vaše odpovědi můžete např. podtrhnout nebo zvýraznit barevně, atp.), který by nám měl dát informace o hodnocení celé série školení jeho účastníky a podněty kodstraňování vyskytnuvších se nedostatků.

Máme pro Vás 1dotazníkových šablon. Vytvořte si online dotazník za méně než minutu!

Využijte předpřipravené vzory dotazníků. Vážení zákazníci, v rámci dalšího zlepšování námi poskytovaných služeb a pro získání zpětné vazby, bychom Vás tímto rádi požádali o vyplnění krátkého dotazníku. Děkujeme za Váš čas věnovaný vyplnění tohoto dotazníku. Prosím vyplňte chybějící informace . Vážíme si Vašeho názoru a jsme za něj vděční!

Vyplněním tohoto dotazníku nám pomůžete zvýšit kvalitu našich služeb. K jakému školení se vztahují Vaše podněty? S čím jste byli spokojeni a co jsme naopak mohli udělat lépe?

Chcete, abychom Vás kontaktovali? Napište nám telefonní číslo nebo . Co se Vám líbilo nejvíce? Jak jste byli spokojeni?

Akce: ŽÁDÁME VÁS O STRUČNÉ ZHODNOCENÍ PRÁVĚ PROBĚHLÉ AKCE. VAŠE ODPOVĚDI NÁM POMOHOU PŘI PŘÍPRAVĚ DALŠÍ AKCE PRO VÁS. Místo: Termín: Vaše hodnocení vyjádřete křížkem v . Základního kurzu pro koordinátora programu podpory zdraví. Tematický blok – dne 14.

Vzhledem k tomu, že se jedná o první kurz k tomuto tématu a tohoto typu v ČR, žádáme Váso zhodnocení jednotlivých částí kurzu formou vyplnění a zodpovězení následujících otázek.

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou spokojeností zaměstnanců ve společnosti. Continental Automotive Czech. Klíčová slova: pracovní spokojenost, faktory pracovní spokojenosti , dotazník , doporu- čení. Musí tedy projít školením , aby se.

Tento dopis spoleènì s hodnocením spokojenosti , respektive jejich sumarizace, které dovoluje softwarový program, jsou pøedávány lektorùm jako zpìtná vazba. Nejedná se tedy jen o nástroj mìøení. Tento výsledek není nijak překvapující, protože se donedávna většina našich školení zaměřovala právě na ně. Těší nás vzrůstající účast manažerů, marketérů a lidí, kteří. Autorem článku je Michal Krutiš.

Ze všech respondentů, kteří řádně vyplní dotazník a na závěr uvedou svou e-mailovou adresu, vylosujeme výherců, kteří obdrží dárkovou poukázku Mall. Zpětná vazba- dotazník spokojenosti zaměřený na „život v Domově seniorů Třeboň“. Zaměřte se na spolehlivost, vlídnost, ohleduplnost zaměstnanců, jejich respekt a individuální přístup k Vaší osobě, jak s. Vaší spokojenosti s našimi výrobky a službami. K tomu nám mohou pomoci i Vaše odpovědi v níže uvedeném dotazníku. Konkrétní dotazy nám prosím zasílejte . Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci s názvem „Spokojenost klientů se službami.

Byl kladen důraz na větší . Během uplynulých let se program kavárny Jabloň pevně zabydlel na plzeňské kulturní scéně a vyplnil prostor, který mezi ostatními kulturními institucemi chyběl. Jabloň přispívá k dobrému jménu města Plzně jakožto kulturní metropole. Kulturní kavárnu Jabloň najdete v Krátké ulici č.

Rubriky
Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives