Čepování trámů

U pravoúhlého čepování rozeznáváme čep střední a čep postranní (obr. 1 11). Postranní čep dosahuje poloviny šířky trámu , dlab však nemá být širší než třetina tloušťky prahu. U roubených staveb se trámy v rozích spojovaly čepy, často na rybinu, aby se předešlo jejich posunutí.

V tesařských konstrukcích krovů se trámy tradičně spojují jednoduchým čepem proti rozporu (vidlici) a spoj se zajišťuje kolíkem z tvrdého dřeva, případně kovovým svorníkem s matkami. Já jsem se s výrobou tesařských spojů tak zadrbal, že už bych je podruhé nedělal. A když, tak jen v těch velkých rohových spojích.

U zavětrovacích pásků je, podle mě, důležité, aby spoj byl těsný, jinak se bude konstrukce viklat. A při čepován í jsem měl spoje buď netěsné nebo nepřesné. Prochá- zející jsou jen zcela. K nejrozšířenějším tesařským spojům ke spojení dvou nebo tří dřevěných prvků, které se vzájemně křižují, patří čepování. Podle úhlu, pod kterým se trámy spojují, rozlišujeme čepování pravoúhlé nebo šikmé.

Spojují se jím krokve v . V jednom trámu se vytvoří vystupující část neboli čep, a v druhém trámu prohlubeň odpovídající rozměrům čepu. K silnějšímu připojení přispívá, . Nevýhody: pracnost, oslabení dřeva.

Druhy: a) podélné – pro prodlužování trámů – sraz, plátování b) příčné – pro křižující se trámy – b) příčné – pro křižující se trámy – čepování , přeplátování, kampování, osedlání. Vazby příčné: ▫ Lípnutí. Potřeboval bych radu ohledně použití nejvhodnější technologie, resp. Křížoví sraz se používá u podepírání trámu příčným průvlakem a dělí se podle úhlu který svírají s podepíraným trámem a to buď na kolmý nebo šikmý.

Boční čepování má čep mimostředný to znamená, že čep neprochází podélnou osou dřeva, ale je mimo ni, boční plochy těchto dřev se lícují, tento spoj užíváme . Jana Muka) Ležatá stolice o malém sklo- nu má vzpěry čepované do vazného trámu. Nejsou zde vazby podélné, jako lípnutí, plátování ani nastavování svislých trámů. Někdy kon- čí ve spoji oba trámy. Pokračování stavby zahradní pergoly napojené na dům.

Tentokrát jsou použity truhlářské techniky – výroba sedla. Sestrojte model dvojitého věšadla v měřítku 1:50. Pro spojení vazního trámu a vzpěry použijte šikmo- čelné čepování s jednoduchým zapuštěním.

Pro spojení sloupků (věšáků) s vazním trámem použijte střední úplně neprocházející čepování.

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives