Cena obvyklá nemovitosti

Obvyklá (tržní) cena se nejčastěji určuje (odhaduje) porovnáním s obdobnými nemovitostmi, na základě vyhodnocení zrealizovaných prodejů, popř. Předpokladem je však dostatečný počet srovnávacích objektů (cenových vzorků), jejich dostatečná podobnost s oceňovanou nemovitosti , znalec musí mít k dispozici . V praxi banka žadateli o úvěr potvrdí, že cena obvyklá (tržní hodnota) nemovitosti , která je nabízena jako zástava úvěru, je skutečně šest milionů korun, ale poskytne úvěr jen ve výši pěti . Tou nejzajímavější je kupní cena , za níž nemovitost reálně prodáte. Jak je vysoká , záleží jen na dohodě s kupujícím, žádný odhadce o ní nerozhoduje.

Další je tržní cena , nebo také obvyklá cena. To je částka, kterou je obvyklé v dané chvíli na realitním trhu žádat za obdobné nemovitosti v téže lokalitě. Pojmem cena obvyklá (obecná, tržní) se označuje cena , za kterou je možno stejnou nebo porovnatelnou věc v daném místě a čase na volném trhu prodat nebo koupit. Název obecná cena je používán zejména v soudní praxi, v současné době se někdy používá termín tržní cena či tržní hodnota, v zákonu o oceňování . V minulosti se pro označení téhož používal pojem obecná cena.

Obvyklou cenou se rozumí cena , která by byla dosažena při . Klíčová slova: administrativní cena , cena dle vyhlášky, cena zjištěna, cenový předpis, nákladová metoda, obvyklá cena , porovnávací metoda, tržní cena , tržní hodnota nemovitosti , výnosová metoda oceňování nemovitosti.

Obvyklá cena je v zákoně o oceňování majetku definována v ustanovení § odst. The Bachelor thesis consists of theoretical and . O ceně věci zákoník všeobecně hovoří jako o peněžně vyjádřitelné hodnotě věci. Cena věci se takto určí jako cena obvyklá , ledaže je něco jiného ujednáno nebo stanoveno zákonem.

O mimořádnou cenu, např. Administrativní cena je cena stanovená předepsanou metodikou k zajištění zájmů státu, především při zjišťování daňového základu. Neexistuje žádný mechanismus, který by administrativní cenu transformoval na cenu tržní.

Tržní cena : (často nazývaná obecná nebo obvyklá cena ) je výsledkem procesu tržního oceňování. Existují dva základní způsoby oceňování nemovitostí a tak má každá nemovitost vlastně dvě. Ukazatelem standardní ceny je cena obvyklá neboli tržní. Její výše odpovídá částce, kterou lze žádat za podobnou nemovitost v daný okamžik v téže lokalitě,“ vysvětlil Milek.

Další možností je určení ceny dle cenového předpisu. Při jejím stanovení se vychází z vyhlášky náležející k zákonu č. Přístup k nemovitosti přímo z veřejné komunikace je přes pozemky p. Kč se obvyklá cena nemovitosti stanoví částkou 2.

Základní pojmy,vztahující se k oceňování a prodeji nemovitosti a související daňové povinnosti, jsou: tržní hodnota a cena , cena obvyklá a cena zjištěná. K výnosovému ocenění podle současného předpisu. Výnosového ocenění se týkají dvě dvojice paragrafů: §§ 2 – ocenění jedné pronajaté . Pro označení ceny obvyklé jsou užívány i jiné, v zákoně nedefinované termíny: cena obecná, tržní, obchodovatelná. Přívlastek „obecná“ vyjadřuje, že se při jejím .

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives