Btl komunikace

V posledních 10–letech se agentury a klienti začali přiklánět k přístupu tzv. V integrované komunikaci jsou využívány jak ATL, tak BTL reklama s cílem maximalizovat návratnost investovaných . Podlinková komunikace ( BTL – below the line), označení pro nemasové formy komunikace. V dnešní době se hranice stírá, rozdíly mezi nadlinkovými ( masovými) a . Alternativou nebo doplňkem klasické nadlinkové reklamy (viz článek ATL komunikace) je BTL komunikace.

Patří do ní například podpora prodeje, osobní prodej, sponzoring, POP a POS materiály, event management, částečně i public relations a internetová propagace. ATL (anglicky abow the line) komunikace je nadlinková komunikační politika. Hlavními složkami jsou masmédia – televize, rozhlas, tisk, kina. Velmi dobrým prostředkem, kterým mohou majitelé firem upoutat pozornost na svou firmu, je outdoor venkovní reklama. Výrazy nadlinky a podlinky už dávno přestaly být jen doménou marketingových odborníků a dnes je používá i mnoho laiků.

Pocházejí z anglických Above the line a Below the line. Téměř v každém oboru existují magické zkratky, za které se schovává řada „ odborníků,“ a které jsou tak notoricky známé, že už se většina lidí i bojí zeptat, co znamenají. Nejinak je tomu u zkratek ATL a BTL potažmo počeštěných výrazů nadlinka a podlinka z oblasti marketingové komunikace.

Jedná se o historické označení. Naopak reklama, při níž se využívá prostředků jako televize, rádi, kino, tisk nebo internet, . Forma komunikace cílená na předem vydefinovanou cílovou skupinu uživatelů – zákazníků. BTL = below-the-line (podlinková komunikace ): Tato varianta komunikace v sobě zahrnuje takovou komunikaci, která je osvobozena od placení masmédiím za poskytnutý prostor.

Její výhodou je přesné zacílení na konkrétní cílovou skupinu. Pochádzajú z anglických Above the line a Below the line. Direct marketing a Public Relations (PR), Event Marketing. Není nic překvapivého na tom, že klienti požadují integrovanou komunikaci. V době, kdy klesají marketingové rozpočty, musíme hledat nástroje a cesty, které maximálně využívají možných synergických efektů propojené komunikace.

Jednotící myšlenka, která prochází více komunikačními kanály, může vést k maximalizaci . Nastupujícím trendem se stala integrovaná komunikace, neboli TTL. POS), sales promotion, sampling atd. ATL i BTL komunikace s využitím obsahového marketingu, a tím umožňuje originálně oslovit cílového . BTL (Below the Line) komunikace , neboli podlinková komunikace je označení pro nemasovou komunikaci, která se vyznačuje přesnějším zacílením. Rozdíly mezi nadlinkovou a podlinkovou reklamou se stále více stírají a prolínají.

Označením pro využívání obou druhů komunikace je TTL neboli Through-the-line marketing, jinak také známý jako integrovaný marketing. Právě tento způsob dnes využívá většina firem, a tak o uvedení .

Komunikace na prodejní ploše a kolem plochy znamená velmi rozsáhlé aktivity, podle odhadù je polovina rozpoètu maloobchodního øetìzce na reklamu vìnována na podlinkovou marketingovou komunikaci. Velmi efektivním pomocníkem pøi komunikaci se zákazníkem je leták. V pøíštím období se investice do . Anotace: Diplomová práce je zaměřena na BTL marketingovou komunikaci a její význam pro budování značky. Cílem je analyzovat nástroje BTL marketingové komunikace na českém trhu a identifikovat nejúčinnější nástroje, které lze využít pro budování značky v prostředí FMCG.

Druhý názorový proud vychází ze základního dělení komunikace na ATL a BTL komunikaci. Jako ATL („Abow the line“ – nadlinková) komunikace je označována klasická forma komunikace (například klasická reklama). U BTL („Bellow the line“ – podlinková) komunikace míníme aktivity typu public relations, dále direct .

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives