Atl komunikace

Nadlinková komunikace ( ATL ). ATL ) je forma marketingové komunikace využívající masmédia (televizi, rádio, internet, tisk, outdoor). V dnešní době se hranice stírá, rozdíly mezi nadlinkovými (masovými) a podlinkovými aktivitami se postupně ztrácí. Kromě BTL reklamy existuje také ATL reklama, což je opět termín převzatý z angličtiny a používaný po celém světě.

ATL znamená above the line advertising, v češtině nadlinková reklama, nadlinka, nebo také mediální reklama. Moderním pojmem je integrovaná komunikace , neboli reklama skrze linku (through the line) , .

Téměř v každém oboru existují magické zkratky, za které se schovává řada „ odborníků,“ a které jsou tak notoricky známé, že už se většina lidí i bojí zeptat, co znamenají. Nejinak je tomu u zkratek ATL a BTL potažmo počeštěných výrazů nadlinka a podlinka z oblasti marketingové komunikace. Draze placené prostory v televizním vysílání . Hlavními složkami jsou masmédia – televize, rozhlas, tisk, kina.

Velmi dobrým prostředkem, kterým mohou majitelé firem upoutat pozornost na svou firmu, je outdoor venkovní reklama. Výrazy nadlinky a podlinky už dávno přestaly být jen doménou marketingových odborníků a dnes je používá i mnoho laiků. Pocházejí z anglických Above the line a Below the line.

Pochádzajú z anglických Above the line a Below the line.

Co znamená ATL , kdy se tato forma komunikace používá a jaké další termíny s nadlinkovou komunikací souvisejí? Přehledné vysvětlení ve slovníku pojmů. Původ termínu najdeme v účetnictví reklamních agentur, kde „linka“ oddělovala reklamu v . Jejím opakem je podlinková komunikace neboli BTL reklama, která těchto prostředků nevyužívá.

Jedná se o spíše o starší pojmy z oblasti marketingu, . Není nic překvapivého na tom, že klienti požadují integrovanou komunikaci. V době, kdy klesají marketingové rozpočty, musíme hledat nástroje a cesty, které maximálně využívají možných synergických efektů propojené komunikace. Jednotící myšlenka, která prochází více komunikačními kanály, může vést k maximalizaci . V naší encyklopedii najdete články, fotografie i videa. Rozdíly mezi nadlinkovou a podlinkovou reklamou se stále více stírají a prolínají. Označením pro využívání obou druhů komunikace je TTL neboli Through-the-line marketing, jinak také známý jako integrovaný marketing.

Právě tento způsob dnes využívá většina firem, a tak o uvedení . Reklama bývá v komunikační praxi někdy označována jako tzv. In-store marketing se pøedstavuje Všeobecnì se vìøí, že in-store nástroje jsou jednou z velmi úèinných souèástí marketingové komunikace. Zároveò oproti jiným formám reklamy, které aktuálnì stagnují (pøedevším ATL komunikace ), se jim pøedpovídá další rozvoj a rozsáhlejší sofistikovanìjší implementace. ATL (above-the-line communications). TV, rádio, tisk, internet,.

BTL – below the line (podlinková komunikace – komunikace zaměřená na akti- vity): PR, podpora prodeje, přímý marketing, osobní prodej.

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives